Privacy

Privacyverklaring  DVB DIGITAL en onze dochterwebsites

In deze privacyverklaring legt DVB DIGITAL v.o.f., gevestigd te (3452 MT) Vleuten aan de Middenburcht 136, met kvk-nummer: 59302526 (“DVB DIGITAL”), uit welke persoonsgegevens DVB DIGITAL verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid is.

Algemeen
DVB DIGITAL respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan DVB DIGITAL worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van DVB DIGITAL te maken hebben. DVB DIGITAL houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van DVB DIGITAL of wanneer u anderszins contact heeft met DVB DIGITAL, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van DVB DIGITAL, legt DVB DIGITAL de door u opgegeven gegevens vast. DVB DIGITAL bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert DVB DIGITAL geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

DVB DIGITAL gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met DVB DIGITAL of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van DVB DIGITAL naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van DVB DIGITAL bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met DVB DIGITAL te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel door middel van banners/links/buttons met deze website zijn verbonden. DVB DIGITAL kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. DVB DIGITAL raadt u aan de privacy policies van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt en/of op de banners klikt.

Cookies
DVB DIGITAL maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van DVB DIGITAL beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt DVB DIGITAL gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt DVB DIGITAL inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DVB DIGITAL heeft hier geen invloed op. DVB DIGITAL heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door DVB DIGITAL geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van DVB DIGITAL.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met DVB DIGITAL opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] dvb.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
DVB DIGITAL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Scroll naar boven